Các hàm xử lý mảng trong PHP hay dùng

Trong một dự án PHP mảng là thành phần rất quan trọng, tuy nhiên để làm việc được với mảng bạn cần phải xử lý. Trong ngôn ngữ lập trình bậc trung thì để xử lý mảng chúng ta phải sử dụng thuật toán kết hợp với vòng lặp. Nhưng trong ngôn ngữ lập trình… Continue reading Các hàm xử lý mảng trong PHP hay dùng

Published
Categorized as PHP

Các biến toàn cục có sẵn trong PHP

Trong PHP có những biến cục bộ dạng mảng được định nghĩa trước. Các biến này bạn có thể truy cập ở bất kỳ đâu. Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ các biến sau: $_SERVER, $GLOBALS, $_REQUEST, $_POST, $_GET, $_FILES, $_COOKIE, $_SESSION Biến $_SERVER $_SERVER là một mảng chứa các thông tin do Server sinh ra như Header, Path, Location Script. Một… Continue reading Các biến toàn cục có sẵn trong PHP

Published
Categorized as PHP