Spy áo qua phần tìm kiếm facebook

Một link và từ khóa để Spy áo qua Facebook mình sưu tầm được trước đây! Mong nó hữu ích đối với các bác chưa biết, các bác biết rồi thì bỏ qua!

Để spy nền tảng nào thì anh em đơn giản chỉ thay domain và từ khóa theo cấu trúc (ví dụ với TeeSpring vì platform này khá nhiều campain trên facebook): teespring.com+dogs

1. Posts trong tuần này
LINK: https://www.facebook.com/search/str/teespring.com+dogs/stories-keyword/this-week/date/stories/intersect
2. Posts trong tháng này
LINK: https://www.facebook.com/search/str/teespring.com+dogs/stories-keyword/this-month/date/stories/intersect
3. Posts trong tuần trước
LINK: https://www.facebook.com/search/str/teespring.com+dogs/stories-keyword/last-week/date/stories/intersect
4. Posts trong tháng trước
LINK: https://www.facebook.com/search/str/teespring.com+dogs/stories-keyword/last-month/date/stories/intersect
5. Page posts
LINK:https://www.facebook.com/search/str/teespring.com+dogs/stories-keyword/stories-publishers
6. Photo posts
LINK: https://www.facebook.com/search/str/teespring.com+dogs/stories-keyword/photo/stories/intersect
7. Photo posts tuần trước
LINK: https://www.facebook.com/search/str/teespring.com+dogs/stories-keyword/photo/stories/week-ago/after/stories/intersect
8. Photo posts trong tháng trước
LINK: https://www.facebook.com/search/str/teespring.com+dogs/stories-keyword/photo/stories/month-ago/after/stories/intersect
9. Photo posts trong năm trước
LINK: https://www.facebook.com/search/str/teespring.com+dogs/stories-keyword/photo/stories/2018/date/stories/intersect
10. Video posts
LINK: https://www.facebook.com/search/str/teespring.com+dogs/stories-keyword/video/stories/intersect
11. Video posts tuần trước
LINK: https://www.facebook.com/search/str/teespring.com+dogs/stories-keyword/video/stories/week-ago/after/stories/intersect
12. Video posts trong năm trước
LINK: https://www.facebook.com/search/str/teespring.com+dogs/stories-keyword/video/stories/2014/date/stories/intersect
13. Các post được share
LINK: https://www.facebook.com/search/str/teespring.com+dogs/stories-keyword/share/stories/intersect
14. Các post được share trong tuần trước
LINK: https://www.facebook.com/search/str/teespring.com+dogs/stories-keyword/week-ago/after/stories/share/stories/intersect
15. Các post được share trong tháng trước
LINK: https://www.facebook.com/search/str/teespring.com+dogs/stories-keyword/month-ago/after/stories/share/stories/intersect
16. Các post được share trong năm trước
LINK: https://www.facebook.com/search/str/teespring.com+dogs/stories-keyword/2018/date/stories/share/stories/intersect