Cài đặt và cấu hình Nextcloud

Nextcloud là một mã nguồn mở do nextcloud.com tạo ra. Chức năng chính của nó là tạo một trang download và chia sẻ file lưu trữ trên chính server của bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cài đặt và cấu hình Nextcloud. 1. Cài đặt Để cài đặt Nextcloud, bạn cần có một máy […]