Cài đặt và cấu hình Nextcloud

Nextcloud là một mã nguồn mở do nextcloud.com tạo ra. Chức năng chính của nó là tạo một trang download và chia sẻ file lưu trữ trên chính server của bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cài đặt và cấu hình Nextcloud.

1. Cài đặt

Để cài đặt Nextcloud, bạn cần có một máy chủ chạy linux, ở đây mình chọn system là Ubuntu 16.0.4. Các bạn cũng có thể sử dụng các OS khác cho phù hợp với thói quen cá nhân

b. Cài đặt Nextcloud

Để cài đặt Nextcloud, các bạn có thể sử dụng lệnh:

a. Cài đặt Apache và module

c. Cấu hình Nextcloud
– Cài đặt SSL
sudo nextcloud.enable-https lets-encrypt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Up Next:

Tìm hiểu về Action Hook, Filter Hook và cách sử dụng chúng trong WordPress

Tìm hiểu về Action Hook, Filter Hook và cách sử dụng chúng trong WordPress