Các loại “Add Theme Support” trong WordPress

add_theme_support() là một hàm để khai báo tính năng mà theme có hỗ trợ. Nó được khai báo trong file functions.php của theme. Nó có thể được khai báo bên ngoài hoặc gắn vào hook after_setup_theme. Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ một số khai báo tính năng hỗ trợ cho theme bằng hàm add_theme_support(). […]

Hướng dẫn viết themes WordPress đa ngôn ngữ

Một theme được viết ra nên được hỗ trợ chuyển đổi ngôn ngữ. Thông thường các theme thường chèn luôn các Text tĩnh, điều này sẽ làm khó cho việc dịch theme sau này vì phải tìm từng chữ ở nhiều file khác nhau để dịch chúng. Điều đáng nói hơn nữa là nếu sử dụng các […]

Sử dụng tham số để truy vấn với WP_Query trong WordPress

Khi bạn viết theme hay lập trình Plugin, việc truy vấn sử dụng WP_Query trong WordPress là điều không thể tránh khỏi. Có những yêu cầu thiết kế website khó khăn, nhưng nếu nắm bắt được truy vấn WP_Query với các tham số đầu vào và giá trị đầu ra sẽ làm việc code trở nên dễ dàng hơn […]