Phân trang sử dụng Ajax trong WordPress

Ajax là một trong những công nghệ tải dữ liệu bất đồng bộ đang được sử dụng nhiều nhất hiện nay, với ưu điểm là tải lại những vùng quan…

Read more »

Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào và ra trong WordPress

Dữ liệu đầu vào rất quan trọng đối với một website, nó có thể trở thành mối nguy hiểm đối với website của bạn nếu bạn không kiểm tra dữ…

Read more »