Phân trang sử dụng Ajax trong WordPress

Ajax là một trong những công nghệ tải dữ liệu bất đồng bộ đang được sử dụng nhiều nhất hiện nay, với ưu điểm là tải lại những vùng quan trọng mà không cần phải tải lại toàn bộ trang giúp cho việc tải dữ liệu nhanh hơn, tiết kiệm được nhiều băng thông và […]