Quy trình xét duyệt sản phẩm tại ThemeForest

Gần đây có rất nhiều bài viết trên diễn đàn của Envato phản ánh về quy trình xét duyệt sản phẩm hiện tại như: thời gian xét duyệt, Hard Rejection, Soft Rejection và điều đó khiến rất nhiều tác giả thất vọng, vì vậy mình sẽ viết 1 bài ngắn về chủ đề này.

Bản thân mình là một tác giả đã bán sản phẩm tại Envato Market được hơn 3 năm,

Continue Reading …